.

De lesprijzen op Hippisch Centrum Nootdorp

Prijzen voor Lessen
kwartaalkaart tot 18 jr   € 276,- (bij automatische incasso; € 258,-)
Kwartaalkaart vanaf 18 jr   € 297,- (bij automatische incasso; € 276,-)
Springlessen tot 18 jr a 45 minuten   € 276,- (bij automatische incasso; € 258,-)
Springlessen vanaf 18 jr a 45 minuten   € 297,- (bij automatische incasso; € 276,-)
Kwartaalkaart sportclass tot 18 jr   € 386,- (bij automatische incasso; € 367,-)
Kwartaalkaart sportclass vanaf 18 jr   € 413,- (bij automatische incasso; € 393,-)
Kwartaalkaart inclusief lease (vast paard in de les)   € 501,- (bij automatische incasso; € 483,-)
     
Voltige les   € 203,- (bij automatische incasso; € 185,-)
     
Met eigen paard/pony in de les (pensionklant)   € 213,- (bij automatische incasso; € 195,-)
     
Priveles manegepaard   € 47,50 (45 minuten incl in- en uitstappen )
2e of 3e persoon in priveles   € 25,-
Losse les manegepaard **   € 26,50
Losse groepsles eigen paard    € 17,00
Longeles ter voorbereiding op groepsles   € 31,50 (30 minuten)
     
Extra les na kwartaalkaart jeugd   € 21,50 
Extra les na kwartaalkaart volwassenen   € 23,00
     
Bijrijder eigen paard   € 40,00 per maand

 


Tarieven paard/pony lessen (per 1 november 2023)
** Voor proeflessen rekenen wij de prijs van een losse les.

De kwartaalkaarten zijn 3 maanden geldig:

1e kwartaal   van 1 November t/m 31 Januari
2e kwartaal   van 1 Februari t/m 30 April
3e kwartaal   van 1 Mei t/m 31 Juli
4e kwartaal   van 1 Augustus t/m 31 Oktober

de automatische incasso's zullen plaats vinden begin november, februari, mei en augustus. U krijgt hierover altijd van tevoren een mailbericht. Is uw mailadres gewijzigd, vergeet dan niet om het nieuwe mailadres aan ons door te geven.  

Voorwaarden:

1. De kwartaalkaart is strikt persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan andere personen.
2. De kwartaalkaart is uitsluitend geldig binnen 1 kwartaal en bevat 12 lessen + 1 gratis les.
3. De niet opgereden lessen aan het eind van het kwartaal vervallen.
Inhalen kan dus alleen in het lopende kwartaal!
4. Lessen welke niet 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden van de kaart afgeschreven.
5. De op tijd afgemelde lessen en de vervallen lessen i.v.m. feestdagen, kunnen binnen hetzelfde kwartaal worden ingehaald.
Bij overmacht of onvoorziene omstandigheden behoudt de manege het recht om de 13e (gratis) les te laten vervallen.
6. De kaarthouder is zelf verantwoordelijk voor het afspreken van de inhaallessen.
7. Let op! Als een inhaalles wordt afgemeld mag deze niet voor de 2e keer worden ingepland om in te halen.
8. Kinderen kunnen groepslessen volgen vanaf 8 tot 18 jaar voor jeugd tarief, daarna geldt een volwassenen tarief.
9. Maandbetaling is niet mogelijk.
10. Bij automatische incasso kunnen we een korting geven (zie prijslijst).
11. Bij automatisch incasso wordt het kwartaalbedrag in de 2e of 3e week van het kwartaal van uw rekening afgeschreven.
12. Voorafgaand aan de incasso wordt een aankondiging met specificatie gemaild. Rekeningen worden niet verstuurd.
13. Worden bedragen gestorneerd, dan worden de kosten in rekening gebracht zonder de korting voor de automatische incasso. 
14. Opzeggen van het kwartaalabonnement dient schriftelijk te gebeuren, minimaal 1 maand voor het verstrijken van het kwartaal.
15. Bij (langere) verhindering door een ongeluk bij ons op de manege worden de niet verreden lessen gerestitueerd.
16. Bij (langere) verhindering door een ongeluk buiten de manege, b.v. skaten, skieen, turnen, e.d. worden de rest van de lessen tot aan het volgende kwartaal niet gerestitueerd. Wel kan dan het volgende kwartaal het abonnement tijdelijk worden stop gezet.

 

 


PASPOORT en LESOVEREENKOMST

 

Tegenwoordig is het verplicht om bij een FNRS manege een paspoort te hebben en een lesovereenkomst te tekenen. 

De lesovereenkomst wordt bij de eerste les ingevuld en ondertekend.

Met het paspoort kunt u alles bijhouden wat u gedaan heeft met betrekking tot het paardrijden zoals, wedstrijden, buitenritten en ponykampen.

Als u wilt meedoen met wedstrijden, dan kan er hiervoor in de kantine een paspoort aangevraagd worden.

Heeft u nog vragen neem dan gerust contact met ons op.
Hippisch Centrum Nootdorp is niet aansprakelijk voor eventuele type-fouten op deze webpagina.

Bezoekadres

Hippisch Centrum Nootdorp
Oudeweg 62
2631PB Nootdorp
(015)310 81 93